Інформаційна відкритість

Законом про освіту визначена обов’язкова прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти. За статтею 30 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року заклади освіти мають формувати відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність, оприлюднювати інформацію та документи відкритого доступу. 

Документи

Статут Миронівського академічного ліцею №2

Ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти закладам освіти

atestaciya-14r

Структура та органи управління закладу освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Освітня програма Миронівського академічного ліцею №2 Миронівської міської ради Київської області

Стратегія розвитку Миронівського академічного ліцею №2 на 2021-2025 рр.

Навчальні програми, які реалізуються у Миронівському академічному ліцеї№2

Річний план та аналіз роботи (звіт керівника)

Самоаналіз освітньої діяльності Миронівського академічного ліцею №2 (2023 р.)

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Миронівського академічного ліцею №2 Миронівської міської ради Київської області

Навчання осіб з особливими освітніми потребами

Територія обслуговування

Про закріплення території обслуговування за закладами дошкільної та загальної середньої освіти Миронівської міської територіальної громади

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти та умови доступності закладу

Проектна потужність – 600, фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти -522.

Мова освітнього процесу – українська.

Вакансії – відсутні.

Фінансування

Фактичні бюджетні видатки за період січень – жовтень 2017 р.

Фактичні бюджетні видатки за період листопад – грудень 2017 р.

Фактичні бюджетні видатки за період грудень 2017 р.

Бюджетні видатки за 2017 р.

Фактичні бюджетні видатки за період січень 2018 р.

Фактичні бюджетні видатки за період лютий 2018 р.

Фактичні бюджетні видатки станом на 01.03.2018 р.

Фактичні бюджетні видатки за період березень 2018 р.

Безоплатно передане в користування майно (гранти, дарунки) станом на 01.04.2018 р.

Фінансовий звіт батьківського комітету Миронівського НВК за 2016-2017 н.р. станом на 01.04.2018 р.

Фактичні бюджетні видатки за період квітень 2018 р.

Фактичні бюджетні видатки за період травень 2018 р.

Фактичні бюджетні видатки за період червень 2018 р.

Фактичні бюджетні видатки за період липень 2018 р.

Фактичні бюджетні видатки за період серпень 2018 р.

Фактичні бюджетні видатки за період вересень 2018 р.

Фактичні бюджетні видатки за період жовтень 2018 р.

Фактичні бюджетні видатки за період листопад 2018 р.

Фактичні бюджетні видатки за період грудень 2018 р.

Фактичні бюджетні видатки за період січень 2019 р.

Фактичні бюджетні видатки за період лютий 2019 р.

Фактичні бюджетні видатки за період березень 2019 р.

Фактичні бюджетні видатки за період квітень 2019 р.

Фактичні бюджетні видатки за період травень 2019 р.

Фактичні бюджетні видатки за період червень 2019 р.

Фактичні бюджетні видатки за період липень 2019 р.

Фактичні бюджетні видатки за період І півріччя 2020 р.

Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів за 2019-2020 н.р.

Реєстр придбання товарів, послуг за І квартал 2021 року

 Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, за 2019-2020 н.р. – 0

Інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством за 2019-2020 н.р. – 0