Інформаційна відкритість

Документи

Статут Миронівського НВК

atestaciya-14r

Освітні програми для реалізації інваріантної складової робочого навчального плану Миронівського НВК

Освітні програми для реалізації варіативної складової робочого навчального плану Миронівського НВК

Територія обслуговування

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Річний звіт керівника

Умови доступності закладу

Проектна потужність – 600, фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти -469.

Мова освітнього процесу – українська.

Вакансії – відсутні.

Фінансування

Фактичні бюджетні видатки за період січень – жовтень 2017р.

Фактичні бюджетні видатки за період листопад – грудень 2017р.

Фактичні бюджетні видатки за період грудень 2017

Безоплатно передане в користування майно (гранти, дарунки) станом на 01.12.2017 року

Фінансовий звіт батьківського комітету Миронівського НВК за 2016-2017 н.р. станом на 01.12.2017 р.