Наказ № 313 від 14.11.2016 р. «Про проведення  ХVІ конкурсу учнівської творчості»

На виконання  Указу  Президента України від 22 березня 2002 року №284-2002 «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 29 серпня 2003 року № 585/529/875, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2003 року за № 779/8100,  та листа державної наукової установи «Інституту модернізації змісту освіти»  від   01.11.2016 року № 2.1/10-2637     «Про проведення  ХVІ конкурсу учнівської творчості», що проходить під гаслом  «Об’єднаймося ж, брати мої!»  та присвячується 100-річчю утворення Української Центральної Ради та проголошення Української Народної Республіки,

НАКАЗУЮ:

1.Провести  І та ІІ етапи ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості( далі – Конкурс) у двох номінаціях: «Література», «Історія України і державотворення».

2. Затвердити склад оргкомітету та склад журі ІІ етапу Конкурсу (Додаток 2).
3. Керівникам навчальних закладів освіти:
3.1. Забезпечити організацію і проведення 1 етапу Конкурсу відповідно  до Умов проведення (з 15.11.2016 р. по 15.12.2016р.).
3.2. Для участі у ІІ етапі Конкурсу до 20.12.2016 р. подати роботи (виконані згідно вимог) учнів -переможців 1 етапу: з номінацій «Література», «Історія України і державотворення»  в РМК відділу освіти.
4. Зав. РМК (Тітловій В.І.) забезпечити організацію та проведення ІІ етапу Конкурсу (з 20.12.2016 р. по 30.12.2016 р.) і направити матеріали переможців для участі у ІІІ етапі Конкурсу (до 10.01.2017 р.).
5. Головному бухгалтеру відділу освіти (Руденко Г.І.) скласти кошторис витрат для проведення Конкурсу.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на завідуючу РМК Тітлову В.І.

Начальник відділу освіти                                 В.А. Нечипоренко
Виконавець:   Боченко Т.М.

   Додаток 1
 Про проведення ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
ХVІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, що проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!», проводиться на виконання Указу Президента України від    22 березня 2002 року № 284 «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 29 серпня 2003 р. № 585/529/875, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2003 р. за   № 779/8100 .
Творчі роботи переможців І етапу конкурсу у номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення» (по 3 роб0ти із кожної номінації) у друкованому та електронному варіантах приймаються до 20 грудня 2016 року.
До  розгляду  у  конкурсі  приймаються  роботи  на  тему:  «Вітчизна  –  це  не хтось і десь, Я – теж Вітчизна.» (І. Світличний) у номінаціях  «Література» та  «Історія  України  і  державотворення»,  які  раніше       не  подавалися  до  участі  в  інших наукових і творчих конкурсах регіонального та державного рівнів.
Творчі   роботи   з   літератури   за  вибором автора можуть бути  різноманітними за жанром.        Конкурсні      роботи     з   історії    мають     бути    присвячені      українським  історичним,    державним,  політичним  діячам,  відомим  особистостям  рідного  краю, які своєю багатогранною діяльністю вплинули на розвиток і становлення української держави у різні часи її творення, а також здійснили вагомий внесок  у розвиток державної культури, мистецтва, освіти,  науки, літератури тощо.
Ці   роботи   повинні   носити   дослідницький   характер   із   обов’язковим залученням  оригінальних  джерел  (джерела  усної  історії,  архівні  матеріали,  матеріали   періодики,   мемуари,   щоденники,   кіно-фотодокументи   тощо)   та  складатися  зі  вступу,  у  якому  автор  обґрунтовує  мету  свого  дослідження;  основної  частини,  у  якій  розділи  повинні  мати  назву  та  обов’язкове  логічне  завершення   структурних   компонентів   основної   частини;   висновку;   списку використаних джерел і літератури в алфавітному порядку.
До  усіх  творчих  робіт   з  історії   обов’язково  додаються  тези-анотації (короткий  зміст  роботи)  обсягом  до  2  сторінок.  Конкурсна  робота  може  бути  виконана   одним   або   кількома   авторами.   Наставниками   юних   дослідників можуть бути вчителі,  викладачі, керівники гуртків тощо.
Текст  творчої  роботи  з  історії  та  літератури  роздруковується  на  папері формату  А4, шрифт  Times  New  Roman,  кегль  14, інтервал  полуторний.  Обсяг  15-25 сторінок. Поля: ліве –  30 мм, нижнє і верхнє –  по 20 мм, праве –  10 мм.
Поетичні доробки учнів подаються у довільній формі.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *