Загальні відомості

 <– Віртуальна бібліотека НВК

Нормативні документи:

Паспорт бібліотеки

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

Про Державну національну програму “Освіта” (“Україна XXI століття”)

Про Національну доктрину розвитку освіти

Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”

Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах

Лист МОНМСУ № 1/9-552 від 06.08.2012р. “Про використання навчальної літератури”

Бібілотечна статистика Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000

Інструкція про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури

Про віднесення до бібліотечних фондів

Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ

Про нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ

Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів

Інструкція про організацію та порядок обміну, перерозподілу  розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів

Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного казначейства України від 29.11.2010 № 447

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей

Про підвищення заробітної плати  працівникам бібліотек

Щодо виплат матеріальної допомоги працівникам державних і комунальних бібліотек

Щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу

Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек