Нові надходження

<— Віртуальна бібліотека НВК

До уваги педагогічних працівників, батьків та учнів Миронівського НВК !

 До шкільної бібліотеки надійшли підручники для 8 класів за новою програмою:

 1. Авраменко, О. М. Українська література : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. М. Авраменко. – Київ : Грамота, 2016. – 255 с. : іл.
 2. Біологія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [Н. Ю. Матяш, Л. І. Остапченко, О. М. Пасічниченко та ін.]. – Київ : Генеза, 2016. – 287 с. : іл.
 3. Буренко, В. М. Англійська мова (8-й рік навчання) : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. М. Буренко. – Харків : Ранок, 2016. – 239 с. : іл.
 4. Волощук, Є. В. Зарубіжна література : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Євгенія Волощук, Олена Слободянюк. – Київ : Генеза, 2016. – 288 с. : іл.
 5. Гільберг, Т. Г. Географія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. Г. Гільберг, Л. Б. Паламарчук, В. В. Совенко. – Київ : Грамота, 2016. – 271 с. : іл., карти.
 6. 6. Гісем, О. В. Історія України : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2016. – 271 с. : іл., карти.
 7. Гісем, О. В. Всесвітня історія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2016. – 255 с. : іл., карти.
 8. Заболотний, О. В. Українська мова : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – Київ : Генеза, 2016. – 223 с. : іл.
 9. Кондратова, Л. Г. Мистецтво : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. Г. Кондратова. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. – 287 с. : іл.
 10. Лебедєв, Д. В. Трудове навчання (технічні види праці) : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Д. В. Лебедєв, А. М. Гедзик, В. В. Юрженко. – Харків : ФОЛІО, 2016. – 207 с. : іл.
 11. Мерзляк, А. Г. Алгебра : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. Г. Мерзляк. – Харків : Гімназія, 2016. – 239 с.
 12. Мерзляк, А. Г. Геометрія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Харків : Гімназія, 2016. – 207 с.
 13. Морзе, Н. В. Інформатика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер. – Київ : Оріон, 2016. – 240 с. : іл.
 14. Основи здоров’я : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [Т. Є. Бойченко, І. П. Василашко, О. К. Гурська та ін.]. – Київ : Генеза, 2016. – 143 с. : іл.
 15. Попель, П. П. Хімія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – Київ : Академія, 2016. – 236, [3] с.
 16. Трудове навчання (обслуговуючі види праці) : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [І. Ю. Ходзицька, В. П. Тименко, О. В. Горобець та ін.]. – Харків : Ранок, 2016. – 255 с. : іл.
 17. Шут, М. І. Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Благодаренко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2016. – 271 с. : іл.

Культура. Наука. Освіта

  9 

Готуємося до олімпіади з хімії : навчальний посібник / упорядник   Бобкова О.С.; КВНЗ КОР «Академія непевної освіти».  ̶   Біла Церква , КВНЗ КОР «Академія непевної освіти», 2016.  ̶  152 с.

 До посібника увійшли програми підготовки учнів до ІІ (районного/міського) і ІІІ (обласного) етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із хімії та олімпіадні завдання, що пропонувалися на даних етапах у Київській області протя-гом 2010-2015 років. До більшої частини завдань різних типів наведено варіанти розв̕ язування, що дасть можливість сформувати узагальнені уміння учнів. Адресовано учням загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтам, учителям хімії, керівникам хімічних гуртків і факультативів.

 

  

 

10

 

Зростаємо дужими : методичний посібник / укладачі : Н.І. Нечипорук, О.П. Голубець, Л.С. Лашкова; КВНЗ КОР «Академія непевної освіти».  ̶   Біла Церква , КВНЗ КОР «Академія непевної освіти», 2016.  ̶  96 с.

У виданні розкрито інноваційні підходи формування здоров̓ язбережуваль-ної компетенції дітей дошкільного віку, відображено використання педагога-ми варіативних фізкультурно-оздоровчих технологій у роботі з дітьми. Посі-бник є результатом напрацювань слухачів обласного опорного  закладу осві-ти з проблеми : «Використання варіативних профілактичних та фізкультур-но- оздоровчих технологій в освітньо-виховному процесі дошкільного нав-чального закладу (центр розвитку дитини) «Росинка» Вишневої міської ради Києво- Святошинського району. Видання призначено для методичних працівників, педагогів дошкільних закладів, батьків.

  

 

11

 

Портал до географічної олімпіади: просте і складне поруч : навчально- методичний посібник / упорядники: Совенко В.В., Пінчук О.Ф.;  КВНЗ КОР «Академія непевної освіти».  ̶   Біла Церква , КВНЗ КОР «Академія непевної освіти», 2016.  ̶  108 с.

Навчально- методичний посібник містить методичні рекомендації щодо підготовки учнів до участі у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнської учнівської олім-піади з географії, а також завдання з географії (теоретичні, бліц-тур, практич-ні, тестові) для навчання учнів, набуття ними досвіду виконання олімпіадних завдань; відповіді до них; перелік рекомендованої літератури. Для учнів, учителів, студентів і абітурієнтів.

 

Подарунок від  автора

 12

Якубенко Б.Є. Польовий практикум з ботаніки. 4-те видання, перероблене та доповнене  ̶  К. : Фітосоціоцентр, 2014.  ̶   400 с.

Навчальний посібник містить основні вимоги до проведення навчальної практики з ботаніки та геоботаніки; самостійного збору і гербаризації рослин, польового, камерального та геоботанічного дослідження лісової, лучної, болотної і польової, синантропної та антропогенно порушеної рослинності.