Твій професійний вибір

8

У рамках проекту ПРООН в Україні «Зміцнення національної спроможності для ефективного розвитку молоді та відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДУ в Україні» розроблено веб-портал профорієнтації школярів «Моя кар’єра» (http://mycareer.org.ua). На  веб-порталі розміщено інформацію щодо профорієнтаційних послуг, ринку праці, актуальних професій і можливостей для розвитку та правильної побудови кар’єри  школярів. Також на  веб-ресурсі учні можуть пройти ліцензований міжнародний тест для визначення інтересів, вмінь та навичок для вибору майбутнього напряму навчання.

План профорієнтаційної роботи Миронівського академічного ліцею №2 на 2023-2024 н. р.

Тести на профорієнтацію

Професійна орієнтація у Новій Українській Школі

Матеріали “Професійна орієнтація у Новій Українській Школі”

Система професійної орієнтації в новій школі має базуватись на:

 1. Принципах освітньої діяльності, які закладено у Законі “Про освіту”:
 • людиноцентризм;
 • цілісність і наступність системи освіти;
 • інтеграція з ринком праці;
 • єдність навчання, виховання та розвитку;
 • сприяння навчанню впродовж життя та забезпеченню рівних можливостей для всіх.

2. Ключових принципах Нової Української Школи:

 • орієнтація на потреби учня в освітньому процесі;
 • зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей;
 • наскрізний процес виховання, який формує цінності;
 • педагогіка партнерства;
 • умотивований учитель, який має педагогічну свободу;
 • сучасне освітнє середовище.

3. Залученні всіх учасників освітнього процесу та зацікавлених сторін:

 • вчителів, учнів, студентів, батьків;
 • громадського самоврядування закладу;
 • Міністерства освіти і науки України, інших державних установ;
 • закладів освіти різних рівнів;
 • роботодавців та їх об’єднань;
 • громадських організацій тощо.

Сучасна профорієнтація — це не тільки “про професії та ринок праці”. Сьогодні діти прагнуть самостійно та свідомо робити вибір та розуміти його наслідки. Школа покликана створити цілісні умови для повної реалізації цього прагнення. Сучасна професійна орієнтація, як наскрізний процес, може цьому сприяти через опанування учнями життєво необхідних навичок.

Саме тому професійна орієнтація в школі буде базуватися на ключових компетентностях НУШ:

 • інноваційність як відкритість до нових ідей,
 • ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада);
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, прав людини, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, уміння діяти в конфліктних ситуаціях;
 • підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей.