Нормативні документи

НПЗ

Міжнародно-правові акти:

 

Закони України:

 1. Закон України “Про освіту”.
 2. Закон України “Про загальну середню освіту”.
 3. Закон України “Про охорону дитинства”.
 4. Закон України “Про охорону праці”.
 5. Кодекс законів “Про працю України”.
 6. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.
 7. Закон України “Про відпустки”.
 8. Закон України “Про оплату праці”.
 9. Закон України “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”.
 10.  «Про позашкільну освіту»
 11.  «Про молодіжні та дитячі громадські організації»
 12.  «Про захист суспільної моралі»
 13. «Про протидію торгівлі людьми»
 14. Закон України “Про інформацію”
 15. Закон України “Про доступ до публічної інформації”
 16. Закон України “Про захист персональних даних”
 17. Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”
 18. Закон України “Про авторське право і суміжні права”
 19. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”
 20. Закон України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”
 21. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг”

 

Загальнодержавні акти у сфері освіти:

 1. Національна доктрина розвитку освіти
 2. Державні стандарти
 3. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
 4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (указ Пезидента України від 25.06.13 № 344/2013).
 5. Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки Указ Президента України № 580/2015 від 13.10.15 року
 6. Указ Президента України від 12.06.2015 №334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»
 7. Указ Президента України від 13.11.2014 №872 «Про День Гідності та Свободи»
 8. Указ Президента України від 13.11.2014 №871 «Про День Соборності України»
 9. Указ Президента України від 14.10.2014 №806 «Про День захисника України»
 10. «Про стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»
 11. «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»
 12. Постанова Верховної Ради України від 12.05.2015 р. № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»
 13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №1718-р «Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів»
 14. Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини» від 08.12.2009 №1494-р
 15. Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське» від 22.08.2012
 16. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді
 17. Концепція екологічної освіти України
 18. Концепція превентивного виховання
 19. Конвенції ООН про права дитини
 20. Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 

 

Положення, які регламентують роботу закладу:

 1. Типове положення про атестацію педагогічних працівників (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту№1473 від 20.12.2011)
 2. Положення про державну підсумкову атестацію.
 3. Про затвердження Положення про золоту медаль “За високі досягнення у навчанні” та срібну медаль “За досягнення у навчанні” Наказ МОН № 306 від 17.03.15 року
 4. Положення про похвальний лист “За високі досягнення у навчанні” та похвальну грамоту “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів” (зі змінами).
 5. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України.
 6. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності.
 7. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.
 8. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.
 9. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх закладах.
 10. Положення про психологічну службу.
 11. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Миронівського академічного ліцею №2 Миронівської міської ради Київської області

 

Інструктивно-методичні матеріали:

 1. Наказ МОН  від 13.04.2011 № 329 “Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти”
 2. Державні стандарти
 3. Методичні рекомендації
 4. Освітні програми
 5. Законодавство про навантаження вчителя
 6. Аналіз уроку
 7. Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
 8. Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи.
 9. Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів.
 10. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України.
 11. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України.
 12. Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.
 13. Порядок здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
 14. Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
 15. Типові Правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України.
 16. Критерії системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.
 17. Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань Лист МОН № 1/9-72 від 28.01.2014
 18. Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів Лист МОН 1/9-74 від 28.01.2014
 19. Щодо використання робочих зошитів у початковій школі Лист МОН № 1/9-209 від 18 квітня 2014 року
 20. Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників Лист МОН № 1/9-382 від 29.07.14 року
 21. Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації  Лист МОН № 1/9-385 від 30.07.14 року
 22. Рекомендації до ведення класного журналу
 23. Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Наказ МОН № 412 від 08.04.15 року
 24. Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
 25. Наказ МОН України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
 26. «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» від 31.10.2011 №1243
 27. «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року» від 03.08.2012 № 888
 28. «План заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству» на період до 2015 року» 30.12.2010 № 1312
 29.  «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України” від 07.09.2000 № 439
 30. Лист Міністерства освіти і науки України від 24.06.2015 № 1/9-302 «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти»
 31. Лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2014 №1/9-419 «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах»
 32. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2013 № 14.1/10-2592 «Про співпрацю з Національною організацією скаутів України»
 33. Лист Міністерства освіти і науки України від 25.09.2015 № 1/9-455 «Щодо заходів з відзначення Дня захисника України»
 34. Лист МОН “Про методичні рекомендації з патріотичного виховання” № 1/9-614 від 27.11.2014
 35. «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах» від 19.08.2014 №1/9-419
 36. Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки Указ Президента України № 580/2015 від 13.10.15 року
 37. Ключові тези орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів (Наказ МОН від 19.08.2016 № 1009 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222”) та методичних рекомендацій до оновлених програм початкової школи (1-4 клас) (Лист МОН України від 17.08.2016 №1/9-437)
 38. Відповідно до указу Президента України від 15.05.2017 № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від  28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів  (санкцій)»
 39. Про стандарт, навчання та професійний розвиток вчителя, а також конкретний перелік його функцій. Наказ Мінсоцполітики № 1143 від 10.08.2018 року
 40. Професійний стандарт за професіями “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель закладу загальної середгьої освіти”, “Вчитель з початкової освіти (з дипломлм молодшого спеціаліста)”
 41. Лист МОН України “Про добровільність сертифікації педагогічних працівників”
 42. Інструкція з діловодства у Миронівському академічному ліцеї №2 Миронівської міської ради Київської області
 43. Карантин 2020
 44. Наказ МОН № 463 від 30.03.2020 “Про звільнення від проходження ДПА учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019-2020 н.р.”
 45. Лист №1/9-213 від 16.04.2020 “Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення  2019-2020 н.р.”
 46. Лист ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” від 04.06.2020 р № 221/10-1154 “Про методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти (із фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі)
 47. Додаток №1. Методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти (із фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі
 48. Додаток №2. Приклад згоди на розміщення персональних даних на сайті закладу освіти в мережі Інтернет
 49. Методичні рекомендації ДНУ “”Інститут модернізації змісту освіти” та ГО “Центр кращого інтернету” – https://cutt.ly/0yXVvkJ
 50. Лист МОН  України № 1/9-174 від 30.03.2021 про роз’яснення щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх класів Нової української школи та четвертих класів закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової освіти»
 51. Лист МОН України № 1/9-218 від 27.04.2021 “Про організоване завершення 2020-202 н.р.”

Перелік нормативних документів для організації освітнього процесу 
(станом на 25.10.2019 рік. Оновлюється)

 Державні стандарти. Нова українська школа

1. Постанова КМУ від 21.02.2017 №87 “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти“ (застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688 “Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти”.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року№ 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».
5. Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».
7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи».

Освітні та навчальні програми

1. Наказ МОН № 1272 від 08.10.2019 року Про затвердження типових освітніх програм для 1 -2 класів закладів загальної середньої освіти
2. Наказ МОН № 1273 від 08.10.2019 року Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти
3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти».
4. Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 5-9 класи
5. Наказ МОН № 407 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня 2-4 класи
6. Наказ МОН № 406 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 11 класи
7. Наказ МОН № 408 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 10 класи
8. Наказ МОН № 1081 від 21.07.2017 року Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)
9. ВСІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
10. НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 1-4 класів
11. НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 5-9 класів
12. НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 10-11 класів
13. Нормативна база НПП “РОСТОК”
14. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України (6 березня 2002 року за № 229/6517), зі змінами
15. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2009 № 312 «Про затвердження Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у ЗНЗ».
16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ».
 
Викладання навчальних предметів

1. Лист МОН № 1/11-5966 від 01 липня 2019 року Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти
2. Лист ІМЗО від 22.08.2019 № 22.1/10-2876 “Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти”
3. Лист МОН №1/9-498 від 05.08.19 року Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти
4. Лист МОН № 1/9-365 від 10.06.19 року “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти”
5. Лист ІМЗО від 20.08.2019 №22.1/10-2858 “Щодо впровадження Українського правопису в редакції 2019 року”
6. Лист МОН № 1/9-581 від 17.09.19 року Про застосування державної мови в освітньому процесі

Початкова школа

1. Наказ Мінсоцполітики № 1143 від 10.08.2018 року Пpo затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»
2. Наказ МОН від 23.03.2018 № 283 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи”
3. Наказ МОН № 1021 від 13.07.2017 року Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня
4. Лист МОН № 1/9-190 від 02.04.18 року Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи
5. Наказ МОН від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».
6. НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ТА ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ УМІННЯ ТА НАВИЧКИ
7. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою
8. Наказ МОН № 1222 від 21.08.13 року зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН №1009 від 19 серпня 2016 року Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
9. Додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
10. Наказ МОН № 1154 від 27.08.2019 року Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу

Основна, старша школа

1. Наказ МОН № 804 від 07 червня 2017 року Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
2. НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 5-9 класів
3. НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 10-11 класів
4. Наказ МОН від 14.07.2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
5. Лист МОН від 02.07.2019 №1/11-6006 “Щодо експериментального впровадження інтегрованого курсу “Природничі науки”
6. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою
7. Лист МОН від 29.10.2007 N 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».
8. Наказ МОН від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (5-11 класи)

Ведення документації

1. Наказ МОН від 03.06.2008 №_496 “Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”
2. Наказ МОН від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».
3. Наказ МОН № 240 від 23 черня 2000 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I – III ступенів», відновлена наказом МОН від 29.11.2013р. №1655.
4. Наказ МОНМСУ №423 від 10 травня 2011 «Про затвердження єдиних зразків ведення обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм власності”.
5. Методичний лист щодо заповнення журналів з української мови та літератури, світової літератури (Лист МОН України від 21 серпня 2010 року № 1/9 – 580).

 

Навчальні кабінети

1. Наказ МОН України від 13.02.2018 №137«Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи».
2Наказ МОН №601 від 20 липня 2004 року “Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів”.
3. Наказ МОН від 09 грудня 2009 р. №1114 “Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів”.
4. Наказ МОН від 14 грудня 2012 № 1423 “Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів”.
5. Наказ МОН від 22.06.2016 №704 “Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів”
6. Наказ МОН від 26.06.2017 року № 709 Про визнання такими, що втратили чинність,Державні санітарні правила та норми «Влаштуванняі обладнання кабінетів комп’ютерної технікив навчальних закладах та режим праці учнівна персональних комп’ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98.
7. Наказ Мінсоцполітики № 207 від 14.02.2018 року Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями

Виховання

1. Наказ МОН № 641 від 16 червня 2015 року «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»;
2. Наказ МОНвід 07 вересня 2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».
3. Лист МОН № 1/9-414 від 27.06.19 року Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок
4. Лист МОН 1/9-413 від 27.07.17 року Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році
5. Лист ІМЗО від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 “Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році”
6. Наказ МОН № 1/9-523 від 16 серпня 2019 року Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році
7. Перелік програм виховної роботи, рекомендованих МОН України та науково-методичною радою КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

Соціально-психологічна служба

1. Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 “Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України”
2. Лист МОН № 1/9-462 від 18.07.19 року Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/20 н.р.
3. Лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 “Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України”
4. Наказ МОН № 609 від 08.06.2018 року Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти
5. Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 “Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству”