Навчальні кабінети

 

 Документи:

Зразок атестаційного листа навчального кабінету

Зразки атестаційних листів кабінетів:

 

Паспорт навчального кабінету

Зразок паспорту кабінету

Орієнтовний зразок перспективного плану роботи кабінету

 

Організація роботи сучасного предметного кабінету

s69047570

Організація роботи сучасного предметного кабінету

Ефективність навчання залежить від багатьох компонентів: від майстерності вчителя, методів начання, змісту прогрм, забезпечення уроку ТЗН та навчальним обладнанням. Навчання буде успішним, якщо в учителя є можливість пояснювати матеріал, використовуючи наочність, сучасні педагогічні засоби навчання. Усі види навчального обладнання, яке зосереджене в кабінеті, допомагають учителю досягти високого рівня засвоєння знань учнями.

Організація роботи навчальних кабінетів у закладах освіти регулюється Положенням про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом МОНУ 20.07.04 №601.

Правильна організація роботи кабінету допомагає вирішити такі завдання:

 1. Організація праці вчителя і учнів на науковій основі.
 2. Якісне та раціональне використання сучасних електронних педагогічних засобів начання разом із традиційною наочністю.
 3. Активізація пізнавальної активності учнів ( у засвоєнні навчального матеріалу бере участь більше аналізаторів – слухових, зорових тощо), що позитивно впливає не тільки на розум учність, а й на їх емоції.
 4. Створення широких можливостей для самостійної роботи учнів.
 5. Підвищення інтересу учнів до матеріалу.
 6. Забезпечення міжпредметних зв’язків.

s93958311

Для своєчасної оцінки роботи кабінету та якісного його функціонування проводиться його паспортизація.

Крім паспорту кабінет повинен мати план роботи, який передбачає:

 1. Поповнення кабінету наочними посібниками, а також саморобним обладнанням.
 2. Організацію навчальної роботи кабінету: проведення уроків, тематичних оцінювань, практикумів.
 3. Раціональне використання наявного в кабінеті обладнання.
 4. Проведення заходів, спрямованих на підвищення знань учнів з даного предмета.
 5. Організацію навчально-методичної роботи вчителя, підвищення фахового рівня шляхом самоосвіти, вивчення і впровадження ППД.
 6. Організацію виготовлення саморобного унаочнення, виставок учнівської творчості.

s86667454

Кабінети повинні бути оснащені:

 • Комплектом навчального обладнання з фаху і комплектом навчально-методичних посібників для учителя.
 • Комплектом ТЗН.
 • Тематичною картотекою.
 • Бібліотечкою науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної літератури, підручниками, журналами.
 • Дидактичними матеріалами.
 • Завданнями для здійснення індивідуального підходу до навчання, організації самостійної роботи учнів, проведення контрольних робіт, тематичних оцінювань.
 • Посібниками, виготовленими учнями.
 • Інвентарною книгою.

s95215636

Наприклад, у  кабінеті зарубіжної літератури мають бути:

 • Портрети письменників-класиків світової літератури.
 • Вислови видатних митців про роль літератури в житті людини (суспільства).
 • Словники всіх типів, обов’язково тлумачний.
 • Підручники, хрестоматії.
 • Фахові газети та журнали.
 • Ілюстрації до текстів художніх творів.
 • Фонотека та фільмотека.
 • Велика дошка.
 • Дидактичний матеріал для організації самостійної роботи учнів.
 • Зразки найкращих учнівських робіт.
 • Виставка дитячих малюнків до текстів художніх творів.
 • Робочі стенди, на яких можна розмістити матеріали до уроку.
 • Матеріали проведених заходів.
 • Матеріали лекцій, конференцій, вечорів, диспутів, олімпіад, вікторин.
 • План проведення тижня зарубіжної літератури.
 • Список рекомендованої літератури.

 

Методичні матеріали для оформлення стендів навчального кабінету світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах

Робота учителя світової літератури Миронівського НВК Майсус Л.Г.

s64177168