Атестація та підвищення кваліфікації

teacher_1МОН наказом від 09.09.2022 р. № 805 затвердило Положення про атестацію педагогічних працівників

Документи для атестації у Миронівському академічному ліцеї № 2

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників миронівського ліцею №2

Із Закону України «Про освіту»

Стаття 56. Обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників

Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані:

  • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
  • забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами… навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей дітей, учнів, студентів;
  • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі; правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
  • виховувати у дітях та молоді повагу до батьків, жінки, старших, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;
  • готувати учнів та студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
  • додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;
  • захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.