Документи БЖД

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти

 

Наказ N 563 від 01.08.2001 Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства світи і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року N 304 Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 05.12. 2016 р. №1/9-638 Інформація щодо організації роботи з питань охорони праці в навчальних закладах

Наказ  N 15  від 26.01.2005 Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року N 246 Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Щодо організації роботи з охорони праці в навчальних закладах

Додаток 3 до пункту 8.2 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного  процесу в   установах і навчальних закладах

План дій на випадок загрози або виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження у Миронівському академічному ліцеї №2

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

АКТ про нещасний випадок 

Повідомлення про наслідки нещасного випадку

Журнал реєстрації  нещасних  випадків

Журнал реєстрації  мікротравм

Повідомлення про нещасний випадок

Акт спеціального розслідування групового нещасного випадку

Звіт про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі

Зведений звіт про травматизм під час навчально-виховного процесу  в навчальних закладах

Наказ № 1365 від 07.10.2013  Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах